Novinky
Novinky
4.2.2011 11:24
Do sekce canisterapie je vložen nový velice kvalitní odborný článek o oboru jako takovém. Nezapomeňte, že podle autorského zákona je pouze na čtení:-)
26.8.2010 15:52
A na druhou stranu hlásíme, že jsou do výcviku zařazeni noví psi, takže kdo uvažujete o novém členu rodiny, neváhejte nás kontaktovat nejlépe e-mailem též!
11.4.2010 15:34
Konečně vloženo se zpožděním další video. Pokud Vás zajímá, jak vypadá kompletní program hiporehabilitace v podání U rozcestí, naleznete ho v článku Hledání ztracených vánoc!
1.10.2009 14:30
U rozcestí se přestěhovalo! Nová adresa: 54442 Choustníkovo Hradiště 114.
24.11.2008 20:54
Blíží se předání docvičené feny FCR Ayashee, dne 4.12.08 v Polici nad Metují. Srdečně Vás na něj zveme!
Náhodný obrázek
Dáme odměnu
Nové články
22.04.10 21:50
Zlatá...
Přihláška: Tímto se závazně přihlašuji/jeme na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi...
18.03.10 13:12
Hana Grundmannová
Univerzita Hradec Králové - pedagogická fakulta učitelství pro 1.stupeň ZŠ + státní zkouška ze...
19.12.08 12:46
Putování se skřítkem...
Muzikoreportáž z MC MaMiNa: ... pozor, už je slabounce slyšet z dálky - zní trochu jako...
25.10.08 00:01
Co se vlastně skrývá...
Psi jsou předáváni klientům darem. Jsou plně hrazeni Vašimi sponzorskými příspěvky. Než je pes...
24.10.08 21:08
Ayashee Sunny Grimm
Ayashee Sunny Grimm byla slavnostně předána ve čtvrtek 4.12. od 14.30hod v Kolárově divadle v...
» U rozcestí » Vzdělávání » Speciální pedagogika » Speciální pedagogika - základ

Speciální pedagogika - základ

Základní osnova témat speciální pedagogiky pro první seznámení s tématem a další možnou orientaci zvídavých čtenářů:-)

Odhad Vládního výboru v r. 1992 – 1,2 mil postižených, z toho 100 tis.dětí, kterým je nutné zajistit adekvátní vzdělání.

 

Cíle:

1)                 humanitární přístup

-     každý postižený má právo na plný rozvoj a respektování osobnosti

2)                 výchova

-     právo na vzdělání

3)                 ekonomický cíl

-     právo na pracovní, kulturní zařazení

 Zakladatel u nás prof.Miloš Sovák (v té době se SP nazývala defektologie).  

SPPG (speciální pedagogika) – věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu znevýhodnění potřebuje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském zapojení

 

Termín speciální pedagogika poprvé užit r. 1957 p. Bohumírem Popelářem od r. 1973 běžně používán.

 

Klasifikace SP:

-                     psychopedie (SP mentálně postižených)

-                     surdopedie (sluchově postižených)

-                     tyflopedie (slepých, zrakově postižených)

-                     etopedie

-                     somatopedie (tělesně postižení)

-                     logopedie (komunikační problémy)

-                     kombinované vady

-                     parciální postižení (spec.vývojové poruchy učení)

 

Terminologie:

defekt

-                     lat defectus – úbytek

-                     vada, ztráta, postižení

-                     anomálie ve vzhledu, výkonnosti

                             a)         vrozený
1)                 vrozený dědičný
2)                 vrozený prenatální
3)                 vrozený perinatální
4)                 vrozený postnatální 

                             b)         získaný
 

defekty           1)         orgánové – orgán, část těla chybí, amputace

                      2)                  funkční – narušena funkce org., včetně nedostatečnosti CNS,

poruch chování

 

podle hloubky postižení:         1)       lehký
                                            
2)               střední - porucha společenských vztahů
                                            
3)                těžký              

 defektivita

-                    důsledek defektu

-                     postižený jí může trpět, ale samozřejmě to není nutné (např.dřevěná noha pod kalhoty – není vidět a nemusí v ničem vadit)

-                     potuchy vztahu a prostředí

-                     výrazná psychosociální dimenze

 

Charakteristiky:

-                     změny v učení, chování

-                     v pracovních, společenských aktivitách

-                     v zaměření osobnosti, v motivaci

-                     v potřebách, v hodnotovém systému

 

SP má za úkol předcházet vzniku defektivity u minority.

 

Socializační proces:

1)                 integrace

-                     plné začlenění, splynutí postiženého se společností

-                     má to na postiženého své nároky (samostatnost, nezávislost,…)

-                     nevyžaduje SP přístupy (asistent,…)

 2)                 adaptace

-                     nižší fáze

-                     přizpůsobení, jedinec je akceptován

-                     ve spec.zařízeních, po absolvování speciální školy se začlení

 3)                 utilita

-                     soc.upotřebitelnost

-                     nesamostatnost v práci, životě, ale pracují v chráněné dílně, bydlení

 4)                 inferiorita

-                     izolace jedince od společnosti

-                     odkázání na péči

 

pozn. segregace = vyloučení

 

Metody SP:

1)                 reedukace

-                     znovuvychování

-                     např. znovu uschopnění poškozené ruky

 2)                 kompenzace

-                     nahrazení

-                     pomůckami, …

 3)                 rehabilitace

-                     znovu uschopňování

-                     upravuje společenské, pracovní vztahy

-                     navazuje na předešlé metody

 

Cílem SP je maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace.

 

SP systém v ČR:

-                     výchovní poradci

-                     školní psycholog, speciální pedagog

-                     pedagogicko-psychologické poradny

-                     SPPG centra

-                     střediska výchovné péče

-                     Institut pedagogicko-psychologického poradenství

 Diagnostika:

-                     součást SPPG

-                     co nejlépe poznat postiženého a určit jeho možnosti

-                     co nejvíce informací o prostředí, průběh dosavadního vývoje, etiologii (příčiny)

 

g  rozpracování metodiky poznávání individuálních vlastností postiženého

g  zdokonalování výchovy a vzdělávání

 

SPPG diagnostika zjišťuje:

-                     jak se postižený vyrovnal se svým handicapem

-                     jak defekt ovlivnil charakter soc.prostředí

-                     jak zpětně působí soc.systém na postiženého

-                     jak se to odráží v komunikaci

 

Výsledkem diagnostiky je diagnóza

-                     diagnostika se dělí podle druhu postižení, používá různé metody

-                     z hlediska životních etap:                novorozenecká

kojenecká

batolecí

předškolní věk

školní

dospělost

stáří

 

-                     diagnostika z hlediska časového sledu:   vstupní
                                                            
průběžná
                                                            
výstupní

      -           podle etiologie:     kauzální (příčina je známa)

                                              symptomatická (známé jsou pouze projevy)

                                              

      -          podle rozsahu:       globální

                                              parciální (pouze částečná) 

Publikováno: 23.2.08 15:56 | Autor: Milada Macháčková | Kategorie: Speciální pedagogika