Novinky
Novinky
4.2.2011 11:24
Do sekce canisterapie je vložen nový velice kvalitní odborný článek o oboru jako takovém. Nezapomeňte, že podle autorského zákona je pouze na čtení:-)
26.8.2010 15:52
A na druhou stranu hlásíme, že jsou do výcviku zařazeni noví psi, takže kdo uvažujete o novém členu rodiny, neváhejte nás kontaktovat nejlépe e-mailem též!
11.4.2010 15:34
Konečně vloženo se zpožděním další video. Pokud Vás zajímá, jak vypadá kompletní program hiporehabilitace v podání U rozcestí, naleznete ho v článku Hledání ztracených vánoc!
1.10.2009 14:30
U rozcestí se přestěhovalo! Nová adresa: 54442 Choustníkovo Hradiště 114.
24.11.2008 20:54
Blíží se předání docvičené feny FCR Ayashee, dne 4.12.08 v Polici nad Metují. Srdečně Vás na něj zveme!
Náhodný obrázek
LPPJ pro Dvůr Králové
Nové články
22.04.10 21:50
Zlatá...
Přihláška: Tímto se závazně přihlašuji/jeme na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi...
18.03.10 13:12
Hana Grundmannová
Univerzita Hradec Králové - pedagogická fakulta učitelství pro 1.stupeň ZŠ + státní zkouška ze...
19.12.08 12:46
Putování se skřítkem...
Muzikoreportáž z MC MaMiNa: ... pozor, už je slabounce slyšet z dálky - zní trochu jako...
25.10.08 00:01
Co se vlastně skrývá...
Psi jsou předáváni klientům darem. Jsou plně hrazeni Vašimi sponzorskými příspěvky. Než je pes...
24.10.08 21:08
Ayashee Sunny Grimm
Ayashee Sunny Grimm byla slavnostně předána ve čtvrtek 4.12. od 14.30hod v Kolárově divadle v...
» U rozcestí » Vzdělávání » Psychologie » Psychologie jako věda

Psychologie jako věda

Základní seznámení s psychologií, abychom se v ní dovedli alespoň trochu orientovat a tušili, "o čem je řeč".
Hoodně zjednodušené seznámení, kolegové prosím nebijte mě:-)

 Psychologie jako věda

psyché – duše

logos – věda

-          předmětem zájmu prožívání (vnitřní svět) a chování člověka

 

Základní psychologické disciplíny:

Obecná psychologie

-                     řeší předmět zájmu psychologie, základní poznatky (vysvětlení pojmů,..), problematika psych. procesů (řeč, vnímání, paměť,..), problematika zaměřenosti osobnosti (zájmy, vůle, hodnoty,..), problematika citového života, emocí

Psychologie vývojová

-                     vývojová období, periodizace osobnosti, změny psychiky v obdobích

Psychologie sociální

-                     vlivy prostředí na člověka, mezilidské vztahy

Psychologie osobnosti

-                     pohled na osobnost, typologie

Patopsychologie

-                     psychické nemoci, poruchy, příčiny, léčení 

Aplikované psychologie:
-                     pedagogická psychologie (problematika výchovy, učení)
-                     klinická psychologie (spojitost nemocí s psychikou)
-                     psychologie práce (prac. týmy, bezpečnost, konflikty, úřady práce)
-                     poradenská psychologie
-                     forenzní (soudní psychologie)
-                     psychologie výkonu trestu
-                     psychologie dopravy
-                     psychologie reklamy, vojenská, sportu,…  

Psychologické směry:   

HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE 

Sigmund Freud

-                     zakladatel psychoanalýzy
-                     objev podvědomí: příčiny neuróz
-                     souvislost mezi dřívějšími zážitky, potlačenými do podvědomí a nynější duševní chorobou psychoanalýza:
1)   léčebná metoda
2)      pojetí lidské psychiky  


analytická psychologie Carla Gustava Junga           žáci S.Freuda                                individuální psychologie Alfreda Adlera                      

Erich Fromm

Victor Emil Frankl   

BEHAVIORISMUS            
behave- chovat se
 

B.J.Watson

-                     vnější projevy chování na podněty
-                     nepřikládá váhu vůli, podvědomí
-                     vše naučené reakce na podněty 

„Dejte mi tucet zdravých dětí a můj vlastní svět, kde bych je vychovával. A pak vám zaručuji, že z každého z nich vychovám jakéhokoliv specialistu podle vaší volby: lékaře, právníka, ale také žebráka nebo zloděje a to bez ohledu na jejich talent, jedinečné sklony, schopnosti a profese a rasu jejich předků.“

 

-                     „všemocná“ výchova

 

 I.P.Pavlov

-          teorie podmiňování       podmíněný

                                               nepodmíněný  reflex

-          materialistický pohled na svět

 

 

    KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 
-                     navazuje na tvarovou psychologii (gestaltismus) = vytváření vnitřních obrazů (modelů) vnějšího světa, ve kterém žijeme
-                     resp. vnitřní obraz situací, událostí a problémů, s nimiž se setkáváme
– kvůli orientaci a rozhodování
-                     vnitřní obraz světa je důležitým regulativem (činidlem vnitř. řízení) aktivit, celkové stability či nestability

G.A.Kelly
-                     tzv.biopolární konstrukty = lidské teorie, jací jsou ostatní
-                     na základě zkušeností, které jsou však u každého rozdílné
-                     tzn. stejné názvy vlastností i přesto, že myslíme něco jiného 

Technika zkoumání osobních ostruktů:
technika repertoárové mřížky
1)                 napsat jména osob (subj. významné)
2)                 ze jmen 3-členné skupiny: dva členové podobní, jeden se odlišuje ČÍM? 
objeví se skupina biopolárních kontruktů, tzn. X a Y jsou laskaví, ale Z je krutý                                                                                             
konstrukt: laskavý- krutý  

TVAROVÁ PSYCHOLOGIE 
-                     každé vnímání: celkový tvar (gestalt)
-                     vzniká na základě konfigurace (skaldby, vazby)
-                     nemění se, i když se mění detaily, např melodie
– více nástrojů, přesto stále tatáž, pouze transponovaná
 

Vnímání gestaltu:
1)      zkušenosti (známý obraz,..)
2)      struktury  1.     vrozené   
                     
2.     získané (specialista „tuší“ pokračování)
 

Faktory koherence nám umožňují vnímat něco jako k sobě náležející.
-                     podle zákonu podobnosti a blízkosti (blízké či podobné části = seskupení)
-                     komplexnější: Zákony uzavřenosti a kontinuity 

·        vidíme 2 obdélníky, ne více tvarů u sebe, sklon uzavírat tvar, užít nejjednoduššího pokračování   

NEOBEHAVIORISMUS 
-                     v popředí je důraz na chování, avšak usuzuje i na určité vnitřní pochody 
E.C.Tolman
-                     hypotéza: chování ovlivněno předchozí úspěšností či neúspěšností, ale méně důležitý je i poznávací zájem, který není vyvolán žádným stavem, ale prosazuje se neustále směrování organismu k orientaci v prostředí
-                     potřeba organismu vytvářet si tzv. kognitivní mapy, neustále „do zásoby“, nezávisle na momentálních potřebách   

HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE 
-                     předmět zájmu: autentické sebevyjádření člověka, pravá identita, seberealizace-                     vnější tlaky ovlivňují projev individuálního svérázu
-                     potlačení sebe sama, popírání některých prožitků: zdroj narušeného vývoje osobnosti, duševní poruchy
-                     okolí člověka je třeba humanizovat 
C.Rogers   

TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE 
-                     zejména: mimořádné stavy vědomí vyvolané meditací, mystickými praktikami, drogami,..
-                     to je cesta ke zkušenostem, přes hranice času a prostoru, života a smrti
-                     hlavní proud vědecké psychologie či alternativa stojící na okraji? 
S.Grof

Publikováno: 5.3.08 11:31 | Autor: Milada Macháčková | Kategorie: Psychologie