Novinky
Novinky
4.2.2011 11:24
Do sekce canisterapie je vložen nový velice kvalitní odborný článek o oboru jako takovém. Nezapomeňte, že podle autorského zákona je pouze na čtení:-)
26.8.2010 15:52
A na druhou stranu hlásíme, že jsou do výcviku zařazeni noví psi, takže kdo uvažujete o novém členu rodiny, neváhejte nás kontaktovat nejlépe e-mailem též!
11.4.2010 15:34
Konečně vloženo se zpožděním další video. Pokud Vás zajímá, jak vypadá kompletní program hiporehabilitace v podání U rozcestí, naleznete ho v článku Hledání ztracených vánoc!
1.10.2009 14:30
U rozcestí se přestěhovalo! Nová adresa: 54442 Choustníkovo Hradiště 114.
24.11.2008 20:54
Blíží se předání docvičené feny FCR Ayashee, dne 4.12.08 v Polici nad Metují. Srdečně Vás na něj zveme!
Náhodný obrázek
Nové články
22.04.10 21:50
Zlatá...
Přihláška: Tímto se závazně přihlašuji/jeme na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi...
18.03.10 13:12
Hana Grundmannová
Univerzita Hradec Králové - pedagogická fakulta učitelství pro 1.stupeň ZŠ + státní zkouška ze...
19.12.08 12:46
Putování se skřítkem...
Muzikoreportáž z MC MaMiNa: ... pozor, už je slabounce slyšet z dálky - zní trochu jako...
25.10.08 00:01
Co se vlastně skrývá...
Psi jsou předáváni klientům darem. Jsou plně hrazeni Vašimi sponzorskými příspěvky. Než je pes...
24.10.08 21:08
Ayashee Sunny Grimm
Ayashee Sunny Grimm byla slavnostně předána ve čtvrtek 4.12. od 14.30hod v Kolárově divadle v...
» U rozcestí » Vzdělávání » Speciální pedagogika » Hluchoslepota - dědičné poruchy zraku a sluchu I.

Hluchoslepota - dědičné poruchy zraku a sluchu I.

“Hluchoslepota je jedinečné postižení, které vzniká kombinací sluchového a zrakového poškození. Způsobuje v důsledku účinků souběhu poruch funkcí sluchu a zraku závažné potíže v psychosociální oblasti, při komunikaci, sociální a funkční interakci s prostředím a při zajišťování vlastních životních potřeb takto postiženého člověka. Současně zabraňuje plnohodnotnému  začlenění a zapojení do běžného života a společnosti ".

(J. Jakeš, O. Pačesová: Definice hluchoslepoty. Návrh ke konečnému schválení skupinou zainteresovaných odborníků. 20.10.2004)

Dědičné poruchy zraku a sluchu jako příčina hluchoslepoty. Geneticky vázané poruchy smyslových orgánů 

Poznatky týkající se dědičně vázaných poruch smyslových orgánů sice nejsou tak bohaté jako v případě dědičných chorob jiných orgánových soustav, ale některé příklady jsou již docela přesně dokumentovány.

Najdeme mnoho příčin, kterými je charakterizován vznik hluchoslepoty, ale zároveň můžeme nalézt minimálně stejně tolik případů, u kterých nejsou příčiny vzniku dostatečně objasněny. 

U většiny z velkého množství syndromů dodnes nemáme jistotu, zda jsou vždy dědičně podmíněné či nikoliv. Jasné je, že tuto myšlenku však není možné vyvrátit.

Klasifikaci dědičných poruch najdeme v Mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. revize pod názvem
XV. - XVII. Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady, deformace, malformace, Q00 – Q 999             

Ráda bych ještě na začátku stručně charakterizovala jedno onemocnění, které se v textu několikrát objevuje, aniž by bylo blíže charakterizováno, a to je  šedý oční zákal (katarakta).
Projevuje se zakalením čočky. Dělíme ho na vrozený, poúrazový a spojený se stářím (= senilní). Jeho projevy se demonstrují jako snížená průhlednost /zakalení / normálně čiré oční čočky. Zakalená čočka brání průchodu paprsků světla na sítnici a jak zakalení postupuje, objevují se klasické subjektivní příznaky jako zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zvyšující se krátkozrakost a zkreslení pozorovaného obrazu. Rychlost kalení čočky je různá a od počátečních obtíží do úplné slepoty mohou uplynout měsíce, ale také roky či desetiletí. Jak rychle se zákal vyvine není možné přesně předpovědět. Neexistují ani žádné kapky, diety, léky či cvičení, které by postup šedého zákalu zastavily, pokud se již objevil. Jediná cesta je oční operace.

Tato porucha zraku se může objevit v každém věku. Nacházíme jej u mladých lidí, lidí středního věku a někdy bývá dokonce vrozená. Může být projevem dědičné dispozice nebo infekce v průběhu těhotenství. Častou příčinou šedého zákalu jsou i těžké úrazy nebo záněty nitra oka. Je však pravdou, že nejčastěji se vyskytuje u starších lidí důchodového věku jako následek přirozeného stárnutí organismu.

 

Publikováno: 7.3.08 21:20 | Autor: Milada Macháčková | Kategorie: Speciální pedagogika